โครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุณคุณพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์                                                            สำหรับนักสึกษา กศน.อำเภอปราสาท